Hiển thị 1–40 trong 83 kết quả

12 Đại Nguyện Bồ Tác

12 Đại Nguyện Bồ Tác

18 Vị La Hán

18 Vị La Hán

Tượng Động Vật

Kỳ Lân Đá Đà Nẵng

Tượng Động Vật

Kỳ Lân Đá Giữ Cửa

Tượng Động Vật

Kỳ Lân Đá Non Nước

Tháp Bi Đá - Lan Can Đá

Lan can bằng đá

Tượng Phật Quan Thế Âm

Quan Âm bằng đá Non Nước

Tượng Động Vật

Sư tử đá Non Nước

Tượng La Hán

Tượng Ba Tiêu La Hán

Tượng Động Vật

Tượng chó đá phong thủy

Tượng Công Giáo

Tượng Công Giáo

Tượng Đức Mẹ

Tượng đá Đức Mẹ

Địa tạng - Nhị Vị Kim Cang

Tượng Địa tạng Bồ Tát bằng đá

Tượng Địa Tạng

Tượng Địa Tạng Đứng