Hiển thị một kết quả duy nhất

Tượng Phật Quan Thế Âm

Quan Âm bằng đá Non Nước

Tượng Phật Quan Thế Âm

Tượng Phật Quan Âm bằng đá Ấn Độ

Tượng Phật Quan Thế Âm

Tượng phật quan thế âm

Tượng Phật Quan Thế Âm

Tượng phật Quan Thế Âm Trường Thanh

Tượng Phật Quan Thế Âm

Tượng phổ hiền bằng đá

Tượng Phật Quan Thế Âm

Tượng Phổ Hiền Bằng đá Ấn Độ

Tượng Phật Quan Thế Âm

Tượng Quan Âm Tự Tại Trường Thanh