Tượng 12 Đại Nguyện Bồ Tát - 0010

Tượng 12 Đại Nguyện Bồ Tát - 0010

Tượng 12 Đại Nguyện Bồ Tát - 0010

Quán Thế Âm Bồ Tát là một vị Phật Cổ với danh hiệu Chánh Pháp Minh Như Lai, người đã tu đắc thần thông vô lượng từ nhiều kiếp trước. Vì phát tâm từ bi, Ngài đã hóa thân thành một vị Bồ tát để dẫn dắt mọi người đến bến bờ, giảm bớt khổ đau, đem lại hạnh phúc cho con người suốt đời biết đến Phật pháp thực sự.

HOTLINE: 0913 948 456

  • Thông Tin Chi Tiết

Quán Thế Âm Bồ Tát là một vị Phật Cổ với danh hiệu Chánh Pháp Minh Như Lai, người đã tu đắc thần thông vô lượng từ nhiều kiếp trước. Vì phát tâm từ bi, Ngài đã hóa thân thành một vị Bồ tát để dẫn dắt mọi người đến bến bờ, giảm bớt khổ đau, đem lại hạnh phúc cho con người suốt đời biết đến Phật pháp thực sự.

Quán Thế Âm Bồ tát đã lập 12 lời nguyện lớn, mỗi lời nguyện bao gồm những công đức vô lượng, phát ra hào quang rực rỡ tỏa ra khắp mười phương. Quán Thế Âm Bồ tát là một trong những vị Bồ tát được tôn kính và công nhận trong văn hóa và Phật giáo Việt Nam. Công ty điêu khắc tượng đá Trường Thành rất vinh hạnh được tri ân đức bà Quán Thế Âm trong bài viết dưới đây với tác phẩm điêu khắc tượng 12 đại nguyện quan thế âm bồ tát bằng đá.

Thông tin tượng 12 đại nguyện Bồ Tát bằng đá:

- Màu sắc tượng Phật: Trắng

- Chất liệu: Đá tự nhiên

- Kích thước: Nhận làm kích thước theo yêu cầu

- Tư thế tượng Phật: Ngồi.

 

tuong-12-dai-nguyen-bo-tac-0010-9482-tuongphatda

Quán Thế Âm Bồ Tát đã lập ra 12 lời đại nguyện bao gồm những công đức vô lượng | tuongphatda.com.vn

 

Ý nghĩa hình tượng Quan Thế Âm Bồ Tát

Bồ tát Quán Thế Âm tu hạnh lòng từ bi, làm giảm bớt đau khổ của chúng sinh, nên Ngài được gọi là Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Bi. Lòng từ bi bao la của Ngài luôn an ủi, nhắc nhở, khuyên răn và cung cấp niềm vui cho tất cả chúng sinh. Ở đâu có tiếng than, có nỗi khổ, Ngài đều đến để cứu vớt. Do vậy, ngài tượng trưng cho tâm hạnh từ bi. Người ta xây dựng tượng ngài là nữ vì cách đối nhân xử thế của người cao cả như như tình cảm của một người mẹ. Đó là hình ảnh biểu trưng cho hạnh từ bi, chớ không phải Ngài thật là người nữ.

Quán Thế Âm được ca ngợi có tấm lòng từ bi, có sức mạnh huyền diệu cứu giúp họa nạn, phổ độ chúng sinh, bảo hộ phụ nữ. Thờ tượng 12 Đại Nguyện Bồ Tát đá trắng trong nhà để khi nhìn thấy hình ảnh Phật Bà Quan Âm là một cách để răn dạy nhân thế sống hướng thiện, không làm những việc xấu, có lỗi với tâm can. Sở hữu một bức tượng đức mẹ Quan Âm là một mong ước và nguyện cầu gia đình sẽ có lòng từ bi, đức nhẫn nhục và sống có ích cho xã hội.

12 Đại Nguyện Của Quán Thế Âm Bồ Tát:

1. Nam Mô hiệu Viên-Thông, danh Tự Tại, Quan-Âm Như Lai quảng-phát hoằng thệ nguyện. (Lạy) Được xưng tặng là hiểu biết đầy đủ thông dong hoàn toàn, Ngài đem pháp tu hành mà khuyên độ khắp cùng.

Nguyện Thứ Nhất: Khi thành Bồ Tát Danh hiệu tôi: Tự Tại Quán Âm Mười hai lời nguyện cao thâm “Nghe Tiếng Cứu Khổ” Quán Âm thề nguyền.

2. Nam-mô vô quái ngại, Quan-Âm Như Lai thường cư Nam Hải nguyện. (Lạy) Ở trong một niệm tâm được tự tại vô ngại, Ngài nguyện thường ở biển phương Nam (Nam Hải)để cứu độ chúng sanh.

Nguyện Thứ Hai: Không nài gian khổ Quyết một lòng cứu độ chúng sanh Luôn luôn thị hiện biển đông Vớt người chìm đắm, khi dông gió nhiều.

 3. Nam-mô trú Ta-Bà U-Minh giới Quan Âm Như-Lai tầm thanh cứu khổ Nguyện. (Lạy) Luôn ở cõi Ta Bà và cõi U-Minh, Ngài cứu độ kẻ nào kêu cầu tới Ngài

Nguyện Thứ Ba: Ta Bà ứng hiện Chốn U Minh nhiều chuyện khổ đau Oan oan tương báo hại nhau Nghe tiếng than thở, mau mau cứu liền.

4. Nam-mô hàng tà ma, trừ yêu quái Quan Âm Như-Lai năng trừ nguy hiểm nguyện. (Lạy) Trừ khử loài tà ma, yêu quái, Ngài có đủ sức cứu người gặp nguy hiểm.

Nguyện Thứ Tư: Hay trừ yêu quái Bao nhiêu loài ma quỉ gớm ghê Độ cho chúng hết u mê Dứt trừ nguy hiểm, không hề nhiễu nhương.

5. Nam-mô thanh tịnh bình thùy dương liễu, Quan Âm Như-Lai cam-lộ sái tâm nguyện. (Lạy) Ngài nhành dương liễu dịu dàng nhúng vào nước ngọt mát trong cái bình thanh tịnh để rưới tắt lửa lòng của chúng sanh.

Nguyện Thứ Năm: Tay cầm Dương Liễu Nước cam lồ rưới mát nhân thiên Chúng sanh điên đảo, đảo điên An vui mát mẻ, ưu phiền tiêu tan.

 6. Nam-mô Đại-Từ bi năng hỉ xả, Quan Âm Như-Lai thường hành bình đẳng nguyện. (Lạy) Thương xót người đói và sẵng lòng tha thứ, Ngài không phân biệt kẻ oán người thân, tất cả đều coi như nhau.

Nguyện Thứ Sáu: Thường hành bình đẳng Lòng từ bi thương xót chúng sanh Hỷ xả tất cả lỗi lầm Thường hành bình đẳng, chúng sanh mọi loài.

7. Nam-mô trú dạ tuần vô tổn hoại, Quan Âm Như-Lai thệ diệt tam đồ nguyện.(Lạy) Đêm ngày đi khắp đó đây để cứu giúp chúng sanh ra khỏi các sự tổn hại, Ngài nguyện cứu vớt chúng sanh ra khỏi ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, và súc sanh.

Nguyện Thứ Bảy: Dứt ba đường dữ Chốn ngục hình, ngạ quỉ, súc sanh Cọp beo . . ., thú dữ vây quanh Quán Âm thị hiện, chúng sanh thoát nàn.

 

tuong-12-dai-nguyen-bo-tac-0003-8515-tuongphatda

Thờ tượng 12 đại nguyện Bồ Tát mang đến sự bình an, cầu mong tránh khỏi tai ương | tuongphatda.com.vn

 

8. Nam-mô vọng Nam nham cầu lễ bái, Quan Âm Như-Lai, già tỏa giải thoát nguyện. (Lạy) Nếu ai quay về núi hướng nam mà hết lòng cầu nguyện thì dầu có bị gông cùm xiềng xích cũng được thoát khỏi

Nguyện Thứ Tám: Giải thoát còng la Nếu tội nhân sắp bị khảo tra Thành tâm lễ bái thiết tha Quán Âm phò hộ, thoát ra nhẹ nhàng.

9. Nam-mô tạo pháp-thuyền du khổ hải, Quan Âm Như-Lai độ tận chúng sanh nguyện. (Lạy) Dùng phép tu hành để làm chiếc thuyền, Ngài đi cùng trong biển khổ để độ hết chúng sanh.

Nguyện Thứ Chín: Cứu vớt hàm linh Trên con thuyền Bát Nhã lênh đênh Bốn bề biển khổ chông chênh Quán Âm độ hết, đưa lên Niết Bàn.

10. Nam-mô tiền tràng phan, hậu bảo cái, Quan Âm Như-Lai tiếp dẫn Tây Phương nguyện. (Lạy) Nếu ai cầu nguyện và tu hành theo Ngài chỉ dẫn, khi rời bỏ xác thân này thì sẽ có phướng dài đi trước, tàng lọng quý giá theo sau, để rước về Tây Phương.

Nguyện Thứ Mười: Tây Phương tiếp dẫn Tràng hoa thơm, kỹ nhạc, lộng tàn Tràng phan, bảo cái trang hoàng Quán Âm tiếp dẫn, đưa đàng về Tây.

11. Nam-mô Vô Lượng Thọ Phật cảnh giới, Quan Âm Như-Lai Di Đà thọ ký nguyện. (Lạy) Ở giới của Đức Vô Lượng Thọ (tức Phật A Di Đà), Ngài đã được cho biết trước là về sau Ngài sẽ thay thế Đức Phật A Di Đà ở ngôi vị đó. Nguyện

Thứ Mười Một: Di Đà thọ ký Cảnh Tây Phương, tuổi thọ khôn lường Chúng sanh muốn sống miên trường Quán Âm nhớ niệm, Tây Phương mau về.

12. Nam-mô đoan nghiêm thân vô tỉ trại, Quan Âm Như-Lai quả tu thập nhị nguyện. (Lạy) Được thân hình nghiêm trang không ai so sánh được với Ngài, ấy là kết quả của sự tu theo mười hai lời nguyện lớn ấỵ.

Nguyện Thứ Mười Hai: Tu hành tin tấn Dù thân nầy tan nát cũng đành Thành tâm nghiêm chỉnh thực hành Mười hai câu nguyện độ sanh đời đời.

Nên mua tượng 12 đại nguyện Bồ Tát ở đâu?

Công ty Điêu khắc Đá Trường Thanh tự hào là những người con kế thừa những đức tính quý báu mà mẹ Quan Âm đã ban tặng, mang tấm lòng thành kính làm nên những bức tượng đá 12 đại nguyện Bồ Tát từ bi hỷ xả, với chi phí điêu khắc tượng 12 Đại Nguyện Bồ Tát vô cùng tốt và cạnh tranh trên thị trường. Các nghệ nhân điêu khắc đá của chúng tôi đã nhận được sự hướng dẫn nghiêm ngặt từ Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh để tạo ra những tác phẩm điêu khắc tượng Phật đá có "hồn", ý nghĩa nhất.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề, chúng tôi đã và đang nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ các đối tác của mình về mức độ hoàn hảo trong việc tạc tượng Phật, nhất là thần thái, dung mạo của Đức Phật. Bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, đội ngũ Trường Thanh mong muốn đem đến những tác phẩm ngày một hoàn hảo hơn đến quý Phật tử cả trong lẫn ngoài nước với giá bán tượng bằng đá phải chăng nhất kèm theo dịch vụ vận chuyển tận nơi khắp các tỉnh thành tại Việt Nam lẫn quốc tế.

Không chỉ nhận thiết kế, điêu khắc tượng đá theo yêu cầu, chúng tôi còn cung cấp đá tảng, đá tự nhiên loại 1 cam kết giá tốt, không qua trung gian, đảm bảo mang đến các sản phẩm chất lượng tốt nhất. Nếu quý khách có nhu cầu đặt hàng hay bất cứ thắc mắc gì, có thể liên hệ đội ngũ tư vấn viên của chúng tôi 24/7 bất kể ngày lễ hay cuối tuần bằng hotline bên dưới nhé.

 

footer-tuong-phat-da-truong-thanh

Sản phẩm cùng loại
Zalo
Hotline