Tượng Địa Tạng Bằng Đá

Tượng Địa Tạng Bằng Đá

Tượng Địa Tạng Bằng Đá

tượng địa tạng

Trong kinh Phật dạy: thành tâm niệm Phật và dốc lòng lễ bái tượng Bồ Tát Địa Tạng thì phá tan phiền não, không đọa ác đạo, thành tựu được 28 điều lợi ích.

HOTLINE: 0913 948 456

  • Thông Tin Chi Tiết

Trong kinh Phật dạy: thành tâm niệm Phật và dốc lòng lễ bái tượng Bồ  Tát Địa Tạng thì phá tan phiền não, không đọa ác đạo, thành tựu được 28 điều lợi ích. Trời rồng hộ niệm, quả lành thêm lớn là duyên lành hướng đến đạo quả vô thượng. Không lui sụt đạo giác ngộ, áo cơm đầy đủ, tránh nạn lửa, nước, không bị bệnh dịch,...  

 Thờ tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát bằng đá không phải là  việc ngẫu hứng thích, mà thể hiện ý chí hướng đến giá trị tâm linh. Việc thỉnh   ợng Địa Tạng Bồ Tát phải xuất phát từ sự cung kính, thành tâm của gia chủ. Trường Thanh là đơn vị chế tác tượng Phật Địa Tạng đá uy tín được khách hàng đánh giá cao về chất lượng sản phẩm cũng như giá thành luôn được đảm bảo.

Thông tin tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát:

- Màu sắc tượng Phật: Trắng

- Chất liệu: Đá tự nhiên

- Kích thước: Nhận làm kích thước theo yêu cầu

- Tư thế tượng Phật: Đứng.

 

tuong-dia-tang-bang-da-0014-truong-thanh

Việc thỉnh, mua tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát phải xuất phát từ sự cung kính, thành tâm của gia chủ | tuongphatda.com.vn

 

Truyền thuyết về Đức Địa Tạng Bồ Tát

Hồi đời quá khứ, thuộc về kiếp bất khả thuyết, thì tiền thân của Đức Địa Tạng Bồ Tát lại sanh làm ông Đại Trưởng giả, rất hào tộc và có đức độ. Đương thời kỳ ấy, có Đức Phật, hiệu là Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai ra đời. Một bữa kia, ông Trưởng giả tình cờ gặp vị Phật ấy, thân tướng tốt đẹp, ngàn phước trang nghiêm, thật là tuyệt thắng trên đời, xưa nay chưa thấy. Ông càng xem lại càng thương và càng kính, làm cho ông sanh lòng hân hạnh bội phần.

Ông bèn lại gần, cúi đầu chắp tay mà thưa rằng: "Bạch Thế Tôn! Tôi trộm thấy cái dung quang của Ngài rất đoan trang nghiêm nghị và viên mãn trăm phần, càng ngó lại càng tươi, càng nhìn lại càng đẹp, thiệt là chẳng ai có cái báo thân như thế! Nhưng tôi tự nghĩ rằng nếu được quả tốt, ắt có nhơn lành, vậy chẳng rõ mấy kiếp trước, Ngài làm những hạnh nguyện gì mà ngày nay cảm được thân tướng tốt đẹp như thế! Xin Ngài từ bi giảng nói cho tôi biết, chứ tôi đây cũng lấy làm ước ao sao cho được cái tướng hảo ấy".

Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai thấy ông Trưởng giả có lòng ước sự làm lành, nên Ngài liền bảo rằng: "Nếu người muốn được kim thân diệu tướng như Ta đây, thì phải phát tâm tu hành, trải vô lượng kiếp cầu đạo bồ đề và một lòng tinh tấn, mà hóa độ tất cả những loài chúng sanh thọ khổ cho thoát khỏi đường tội báo và được phần khoái lạc tiêu diêu, do cái duyên phước ấy mà ngày sau sẽ cảm đặng tướng hảo như Ta đây, chớ không khó gì".

Ông Trưởng giả nghe Phật dạy bảo như vậy, liền quỳ xuống trước mặt Ngài mà phát nguyện rằng: "Tôi nguyện từ nay cho đến đời vị lai, không biết bao nhiêu kiếp số về sau, nếu có chúng sanh nào ở trong sáu đường, bị thống khổ về sự tội báo, thì tôi dùng đủ phương tiện mà độ cho được giải thoát tất cả, chừng đó tôi mới chứng Phật quả".

 

tuong-dia-tang-bang-da-0014-truong-thanh

Thành tâm niệm Phật và dốc lòng lễ bái tượng Bồ Tát Địa Tạng thì phá tan phiền não, không đọa ác đạo | tuongphatda.com.vn

 

Vì trong kiếp làm Trưởng giả nói trên, Đức Địa Tạng có phát lời đại nguyện như vậy, nên từ đấy đến nay, trải đã trăm ngàn vạn ức na do tha, không biết bao nhiêu kiếp số rồi, mà Ngài hãy còn làm một vị Bồ tát. Xem đó thì biết cái thệ nguyện "lợi tha" của Ngài là vô cùng vô tận, và cái công đức "cứu khổ" của Ngài thiệt là vô lượng vô biên.

Thỉnh tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát ở đâu uy tín, chất lượng

Tại Trường Thanh luôn hoạt động với sự tận tâm để tạo ra tượng Phật Địa Tạng bằng đá chất lượng nhất. Chi phí chế tác tượng Phật đá tùy thuộc vào kích thư  c khác nhau nếu quý vị có thắc mắc xin hãy liên hệ với Trường Thanh để được hỗ trợ tư vấn. Với nhiều năm kinh nghiệm chế tác và tạo mẫu tượng, Trường Thanh rất hân hạnh được giúp đỡ các Quý  Sư Thầy, Sư Cô, Quý Phật Tử để tạo ra những pho tượng có giá trị nghệ thuật cao nhất như tượng Phật A Di Đà, tượng Tứ Đại Thiên Vương bằng đá,...

 

 

Sản phẩm cùng loại
Zalo
Hotline