Tượng Địa Tạng Đá Xanh 1m5 - 0026

Tượng Địa Tạng Đá Xanh 1m5 - 0026

Tượng Địa Tạng Đá Xanh 1m5 - 0026

Địa Tạng Vương Bồ Tát được biết đến bởi lời nguyện cứu độ tất cả chúng sinh trong lục đạo luân hồi vào thời kỳ sau khi Phật Thích-ca Mâu-ni nhập Niết-bàn cho đến khi Bồ-tát Di Lặc hạ sanh, và nguyện không chứng Phật quả nếu địa ngục chưa trống rỗng.

HOTLINE: 0913 948 456

  • Thông Tin Chi Tiết

Địa Tạng thường được xem như là vị Bồ-tát của chúng sanh dưới địa ngục hay là giáo chủ của cõi U Minh. Địa Tạng Vương Bồ Tát được biết đến bởi lời nguyện cứu độ tất cả chúng sinh trong lục đạo luân hồi vào thời kỳ sau khi Phật Thích-ca Mâu-ni nhập Niết-bàn cho đến khi Bồ-tát Di Lặc hạ sanh, và nguyện không chứng Phật quả nếu địa ngục chưa trống rỗng. 

Ngài luôn nghĩ đến sự khổ đau của  chúng sinh mà ngày nay có rất nhiều đơn vị thờ tượng Ngài Địa Tạng bằng đá như để thể hiện lòng tôn kính. Nhiều người có duyên với Ngài Địa Tạng Bồ Tát và muốn thờ tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát  mà không biết nên lựa chọn địa điểm nào tạc tượng đá Địa Tạng Vương uy tín thì Trường Thanh là cơ sở chế tác và điêu khắc tượng đá tự nhiên đang được nhiều khách hàng đánh giá cao.

Thông tin tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát:

- Màu sắc tượng Phật: Xanh

- Chất liệu: Đá tự nhiên

- Kích thước: 1m5

- Tư thế tượng Phật: Đứng.


tuong-dia-tang-da-xanh-1m5-0026-truong-thanh

Đức Địa Tạng là một vị đã chứng bậc Đẳng Giác trải đến vô lượng A Tăng Kỳ kiếp | tuongphatda.com.vn

 

Truyền thuyết kể về Đức Địa Tạng Bồ Tát

Trước đời quá khứ vô lượng A tăng tỳ na do tha bất khả thuyết kiếp, thì Đức Nhứt Thuyết Thí Thành Tựu Như Lai và Ngài Địa Tạng Bồ Tát đều chưa xuất gia tu hành. Hai người đồng làm vua lân bang với nhau trong một thời kỳ. Khi ấy, hai vị quốc vương kết nghĩa làm bạn và giao hảo với nhau một cách rất thân thiết, đều phát tâm làm mười điều lành, muốn trên thì quần thần được hưởng cuộc sống hạnh phúc vô  vi, dưới thì bá tánh được an cư lạc nghiệp, và sau nữa tất cả chúng sanh đều gội ơn giáo hóa, cảm đức nhơn từ, mà bỏ dữ làm lành, đặng mọi phần lợi ích.

Song nhân dân trong các nước lân bang, phần nhiều hay làm điều ác nghiệp, như là tham lam, nóng giận, ngu si, tà kiến, nói thì ngoa ngôn ác ngữ, mắng rủa lẫn nhau, không kính Phật trọng Tăng, chẳng trì giới sát, tật đố mấy người lương thiện, mưu hại những kẻ trung thành, chẳng có chút gì là lòng nhơn đức cả. Đã vậy mà hễ có xảy ra những tai bệnh gì, thì cứ rước bóng rước chàng, vái ma vái quỷ, đem thân mạng mà cầu cứu với bọn tà sư ngoại đạo, sát hại vật mà cúng tế luôn luôn, tạo tác không biết bao nhiêu là tội nghiệp.

 

tuong-dia-tang-da-xanh-1m5-0026-truong-thanh

Truyền thuyết về Đức Địa Tạng Bồ Tát được lưu truyền qua bao thế hệ | tuongphatda.com.vn

 

Hai vị quốc vương thấy nhân dân ở các nước lân bang cứ chuộng sự tà mî và làm việc chẳng lành như vậy, động lòng thương xót, mới bàn luận cùng nhau tìm phương tiện gì, đặng hóa độ cho những kẻ ấy khỏi bị cái ác nghiệp thọ báo, trầm luân nơi biển khổ về sau. Lúc bàn luận xong rồi, một vị phát nguyện rằng:

"Nay tôi nguyện xuất gia cầu đạo Bồ đề cho đặng mau thành Chánh Giác mà hóa độ tất cả chúng sanh đều được vào cõi Niết Bàn, thì lòng tôi mới lấy làm thỏa mãn".

Còn một vị, thì phát nguyện rằng: "Nay tôi nguyện xuất gia tu hạnh Bồ Tát, nếu tôi không độ những loài chúng sanh bị tội khổ được mọi điều an lạc và chứng quả Bồ đề, thì tôi chưa chịu thành Phật".

Trong hai vị quốc vương đồng thời phát nguyện như đã nói trên, thì phát nguyện sớm thành Phật mà hóa độ chúng sanh, tức là Ngài Nhứt Thiết Trí Thành Tựu Như Lai. Còn vị phát nguyện độ hết chúng sanh rồi sau sẽ thành Phật, tức là Ngài Địa Tạng Bồ Tát.

Thỉnh tượng Phật Địa Tạng đá chất lượng tại Trường Thanh

Tại Trường Thanh luôn hoạt động với sự tận tâm để tạo ra tượng Phật Địa Tạng bằng đá chất lượng nhất. Giá tượng Phật đá tự nhiên tùy thuộc vào kích thước khác nhau nếu quý vị có  thắc mắc xin hãy liên hệ với Trường Thanh để được hỗ trợ tư vấn. Với nhiều năm kinh nghiệm chế tác và tạo mẫu tượng, Trường Thanh rất hân hạnh được giúp đỡ các Quý Sư Thầy, Sư Cô, Quý Phật Tử để tạo ra những pho tượng có giá trị nghệ thuật cao nhất như tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, tượng Quan Âm Tự Tại bằng đá,...

 

footer-tuong-phat-da-truong-thanh

Tượng Phật Đá Tượng phật quan âm Tượng phật quan âm bằng đá
Sản phẩm cùng loại
Zalo
Hotline