Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát Độ Thai Nhi

Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát Độ Thai Nhi

Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát Độ Thai Nhi

Địa Tạng là vị Bồ Tát trong nhiều kiếp quá khứ đã hành nguyện hiếu hạnh để thành tựu tất cả các công đức độ sanh trong cõi Ta Bà.

HOTLINE: 0913 948 456

  • Thông Tin Chi Tiết

Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, là hai vị Bồ Tát có ảnh hưởng sâu rộng nhất trong đời sống cũng như văn hóa tâm linh của người Phương Đông, khi còn sống gặp khổ nạn thì cầu Mẹ hiền Quán Thế Âm cứu khổ; khi mất rồi thì trông cậy vào sự phổ độ của giáo chủ cõi U Minh Địa Tạng Vương Bồ  Tát. Ngày nay các quý Thầy cùng Phật Tử trên khắp mọi miền đã thỉnh tượng Địa Tạng Bồ Tát bằng đá để bày tỏ lòng tôn kính với Ngài.

Địa Tạng là vị Bồ Tát trong nhiều kiếp quá khứ đã hành nguyện hiếu hạnh để thành tựu tất cả các công đức độ sanh trong cõi Ta Bà. Quý Phật tử đang tìm hiểu về tượng Địa Tạng Vương bằng đá để thờ cúng tại gia hay tặng chùa, thì Trường Thanh sẽ là một đơn vị uy tín mà quý Phật tử có thể gửi gấm lòng tin cho chúng tôi.

Thông tin tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát:

- Màu sắc tượng Phật: Trắng

- Chất liệu: Đá tự nhiên

- Kích thước: Nhận làm kích thước theo yêu cầu

- Tư thế tượng Phật: Ngồi.

 

tuong-dia-tang-vuong-bo-tat-do-thai-nhi-0024-truong-thanh

Địa Tạng Vương Bồ Tát đã lập ra thệ nguyện, muốn cứu hết thảy các chúng sinh chịu tội khổ | tuongphatda.com.vn

Kiếp sống của mình Địa Tạng Vương Bồ Tát là những người con hiếu thảo

Rất nhiều kiếp trước, Địa Tạng Vương Bồ Tát đã lập ra thệ nguyện, muốn cứu hết thảy các chúng sinh chịu tội khổ. Sau này Địa Tạng Vương thấy Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai có tướng mạo rất trang nghiêm, trong lòng hoan hỷ, bèn hỏi Phật làm thế nào mới đắc được tướng trang nghiêm như thế? Phật nói, phải phát nguyện độ thoát hết thảy chúng sinh thoát khỏi biển khổ thì mới được, điều này càng kiên định tín tâm của Địa Tạng Vương Bồ Tát cứu độ chúng sinh.

Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng đã lưu chuyển ở cõi hồng trần, chuyển sinh thành quốc vương. Để cứu độ các quốc dân tạo ác nghiệp, ngài đã phát nguyện, nếu không độ hết các chúng sinh chịu tội khổ, thì quyết sẽ không thành Phật. Một đại nguyện lớn biết nhường nào, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn vì lợi ích hết thảy chúng sinh. Tuy đã công đức viên mãn, đạt đến trí huệ của Phật từ lâu rồi, còn quả vị thành Phật, thì vẫn ẩn ở trong công đức, chưa muốn thành Phật, không hiển Phật thân, với Bồ Tát thân thực hiện đại nguyện đại từ bi hóa độ chúng sinh.

Trong “Địa Tạng thập luân kinh” gọi đó là: “Đại nhẫn bất động, như là đại địa, tĩnh lặng suy tư thâm sâu, như là cất giấu kỹ”. Không có tấm lòng rộng lớn và nhẫn nại như thế này, không có công đức thành tựu lớn như thế này, sao dám phát đại hồng nguyện: “Địa ngục không trống không, thề không thành Phật, chúng sinh độ hết, mới chứng Bồ Đề”. Đại nguyện này vang động thập phương pháp giới, chấn động tâm linh chúng sinh.

 

tuong-dia-tang-vuong-bo-tat-do-thai-nhi-0024-truong-thanh

Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng đã lưu chuyển ở cõi hồng trần, chuyển sinh thành quốc vương | tuongphatda.com.vn

 

Bất khi nào, người nào nghĩ đến đại nguyện “Đị a ngục không trống không, thề không thành Phật, chúng sinh độ hết, mới chứng Bồ Đề” này,  linh  hồn đều sẽ trải qua lần triệt ngộ, sản sinh ra tâm rời xa tự ngã, tuôn ra những xung động muốn lợi ích chúng sinh.

Bất kể lúc nào, người nào nghĩ đến Địa Tạng Vương Bồ Tát, nghĩ đến việc ngài đã vì mẹ mà vĩnh viễn ở địa ngục, thương xót hết thảy chúng sinh, coi hết thảy chú ng sinh như cha mẹ… thì trong lòng đều kính trọng, đều bất giác nghĩ đế n cha mẹ mì nh,   trong lòng liền nảy sinh niệm đầu tận hiếu, đều thành kính đảnh lễ Địa Tạng Vương Bồ  Tát. 

Thỉnh tượng Phật Địa Tạng đá chất lượng tại Trườ ng Thanh

Tại Trường Thanh luôn hoạt động với sự tận tâm để tạo ra những pho tượng Phật Địa Tạng bằng đá. Các sản phẩm Tượng Phật đá tự nhiên tù y thuộc vào  kích thước khác nhau sẽ có chi phí phù hợp, nếu quý vị có thắc mắc xin hãy liên hệ với Trường Thanh để đ ược hỗ trợ tư vấn. Với nhiều năm kinh nghiệm chế tác và tạo mẫu tượng Phật đá, Trường Thanh rất hân hạnh được giúp đỡ cá c Quý Sư Thầy, Sư Cô, Quý Phật Tử để tạo ra những pho tượng có giá trị nghệ thuật cao nhất như tượng Địa Tạng Ngồi Đề Thính, tượng Văn Thù Sư Lợi bằng đá,...

 

 

Sản phẩm cùng loại
Zalo
Hotline