Tượng Dược Sư Bằng Đá - 0002

Tượng Dược Sư Bằng Đá - 0002

Tượng Dược Sư Bằng Đá - 0002

Theo kinh Dược Sư Như Lai Bản Nguyện Công Đức, Phật Dược Sư là giáo chủ thế giới Tịnh lưu ly ở phương Đông

HOTLINE: 0913 948 456

  • Thông Tin Chi Tiết

Theo kinh Dược Sư Như Lai Bản Nguyện Công Đức, Phật Dược Sư là giáo chủ thế giới Tịnh lưu ly ở phương Đông. Phật Dược Sư trong khi tu hành Bồ Tát đạo phát 12 đại nguyện giải trừ hết thảy bệnh khổ cho chúng sanh, khiến họ đầy đủ căn lành và hướng về giải thoát nên khi thành Phật. Ngài trụ ở thế giới Tịnh lưu ly, trang nghiêm như thế giới Cực lạc. Ngày nay, hình tượng Phật Dược Sư được người đời về sau thờ cúng trong các nhà thờ cúng, nhà chùa lớn tại Việt Nam ngày nay đã trở nên phổ biến và quen thuộc 

Thông tin tượng Phật Dược Sư bằng đá

- Màu sắc tượng Phật: Trắng

- Chất liệu: Đá tự nhiên

- Kích thước: Nhận làm kích thước theo yêu cầu

- Tư thế tượng Phật: Ngồi.

tuong-duoc-su-bang-da-001-truong-thanh

Phật Dược Sư tu hành Bồ Tát giải trừ bệnh khổ cho chúng sanh | tuongphatda.com.vn

7 Tôn tượng Phật Dược Sư 

- Đức Thiện Danh Xưng Kiết Tường Như Lai, ở quốc độ tên là Quang Thắng, cách thế giới Ta-bà 4 hằng hà sa Phật độ.

- Đức Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai, ở quốc độ tên là Diệu Bảo, cách thế giới Ta-bà 5 hằng hà sa Phật độ.

- Đức Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Như Lai, ở quốc độ tên là Viên Mãn Hương Tích, cách thế giới Ta-bà 6 hằng hà sa Phật độ.

- Đức Vô Ưu Tối Thắng Kiết Tường Như Lai, ở quốc độ tên là Vô Ưu, cách thế giới Ta-bà 7 hằng hà sa Phật độ.

- Đức Pháp Hải Lôi Âm Như Lai, ở quốc độ tên là Pháp Tràng, cách thế giới Ta-bà 8 hằng hà sa Phật độ.

- Đức Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai, ở quốc độ tên là Thiện Trụ Bảo Hải, cách thế giới Ta-bà 9 hằng hà sa Phật độ.

- Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, ở quốc độ Tịnh Lưu Ly, cách thế giới Ta-bà 10 hằng hà sa Phật độ.

Ý nghĩa của việc thờ tượng Phật Dược Sư

Thờ tượng Phật Dược Sư có nhiều ý nghĩa riêng. Tuy nhiên, tựu chung thì việc thờ tôn tượng Phật Dược Sư có thể mang những ý nghĩa sau:

 Việc nghe danh hiệu, thọ trì, tụng niệm, chí tâm lễ kính tượng Phật Dược Sư sẽ được tiêu trừ nghiệp chướng, không bệnh, sống lâu, thoát khỏi buồn khổ, tất cả tội ác, nghiệp chướng, các bệnh khổ đều được tiêu trừ, còn có thể nguyện cầu điều chi cũng được và còn được hóa sanh trong hoa sen cõi Phật, được chư thiên hộ vệ. 

 Nhờ vào năng lực bộ nguyện của các Ngài, khi thọ trì, lễ bái, cúng dường, chí tâm lễ kính tượng Phật Dược Sư sẽ giúp ta hoàn thành sở nguyện, sở cầu, tiêu trừ bệnh khổ, thâm tâm an lạc, tiêu trừ bệnh khổ, nhận được phước báo vô lượng.

 

tuong-duoc-su-bang-da-001-truong-thanh

Chí tâm lễ tượng Phật Dược Sư sẽ được tiêu trừ nghiệp chướng | tuongphatda.com.vn

Thỉnh thượng tượng Phật Dược Sư bằng chất lượng tại Trường Thanh

Nếu quý vị đang có ý thỉnh thượng tượng Phật Dược Sư trắng thì Trường Thanh là địa chỉ mà quý vị có thể yên tâm, nhờ cậy. Tại Trường Thanh luôn hoạt động với sự tận tâm để tạo ra những pho tượng Phật Dược Sư chất lượng nhất. Tại Trường Thanh, chúng tôi tư vấn và cung cấp các giải pháp cụ thể, phù hợp sát với các điều kiện về nhu cầu và chi phí tạc tượng Phật phù hợp với khả năng tài chính của quý khách. Với nhiều năm kinh nghiệm chế tác và tạo mẫu tượng, những người thợ Trường Thanh tạo ra những pho tượng có giá trị nghệ thuật cao nhất như tượng Di Lặc, tượng Chú Tiểu,… 


footer-tuong-phat-da-truong-thanh
  

 

 

 


 

 

 

 

 

Sản phẩm cùng loại
Zalo
Hotline