Tượng Nhất Như Quan Âm bằng đá - bộ tượng 33 hóa thân bồ tát

Tượng Nhất Như Quan Âm bằng đá - bộ tượng 33 hóa thân bồ tát

Tượng Nhất Như Quan Âm bằng đá - bộ tượng 33 hóa thân bồ tát

Quan Thế Âm là một vị Bồ Tát  hiện thân cho lòng từ bi của tất cả chư Phật. Hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm, biểu tượng của tình thương bao la vô bờ bến, là đấng mẹ hiền trên tất cả mẹ hiền

HOTLINE: 0913 948 456

  • Thông Tin Chi Tiết

Ngài luôn được người đời kính ngưỡng bởi hạnh nguyện từ bi, ban vui và cứu khổ không mệt mỏi, không giới hạn và luôn được đức Phật  nhắc đến trong các kinh điển Đại Thừa. Sự thị hiện của Đức Quan Âm trong sắc tướng Đại Bồ Tát cứu khổ thườ ng được ghi nhận qua hình tượng 33 hóa thân Quan Âm bằng đá. Quan Thế Âm là một vị Bồ Tát hiện thân cho lòng từ bi của tất cả chư Phật.

 Hình tượng Nhất Như Quan Thế Âm bằng đá biểu trưng của tình thương bao la vô bờ bến, là đấng mẹ hiền trên tất cả mẹ hiền, trên tất cả thánh nhân được tôn xưng là mẹ hiền. Bởi đức hạnh luôn nghĩ đến chúng sinh mà người đời về sau thường thờ tượng Phật Mẹ Quan Âm bằng đá như là cách bày tỏ lòng tôn kính với Ngài. 

Thông tin tượng Nhất Như Quán Âm bằng đá

- Màu sắc: 

- Chất liệu: Đá tự nhiên.

- Kích thước: Nhận làm kích thước theo yêu cầu.

- Tư thế tượng: Ngồi.

 

tuong-33-hoa-than-bo-tat-0016-truong-thanh

Hình tượng Nhất Như Quán Âm bằng đá tự nhiên cao cấp tại Trường Thanh l tuongphatda.com.vn 

 

Sự tích Quán Thế Âm Bồ Tát

Đức Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni khi nói kinh Bi Hoa đã dạy rằng: Về thời quá khứ lâu xa về trước, đức Quán Thế Âm làm thái tử con của vua Vô Tránh Niệm. Thời bấy giờ có đức Phật hiệu là Bảo Tạng Như Lai hiểu được đạo lý vô thượng, Vua và Thái tử phát tâm Bồ-đề rộng lớn, nguyện tu các hạnh Bồ tát, mong thành Phật quả để phổ độ chúng sanh.

Khởi đầu đức Vua và Thái tử làm người thí chủ chân thành cúng dường các thứ y phục, thuốc men, vật thực, mùng mền và tất cả các món cần dùng lên đức Bảo Tạng Như Lai và chúng tăng trong suốt 3 tháng. Nhờ nhất niệm tinh chuyên, tinh tấn không ngừng, vua Vô Tránh Niệm chứng thành quả Phật và phát 48 lời thệ nguyện rộng lớn để tế độ khắp cả chúng sanh, Ngài liền thành Phật hiệu là A-di-Đà, Giáo chủ cõi Tây Phương Cực lạc.

Ý nghĩa tên gọi Quán Thế Âm Bồ  Tát

Quán là quán xét, thấy nghe, biết đối tượng thật rõ ràng. Thế là cõi đời, cõi hữu tình thế gian. Âm là tiếng niệm, tiếng kêu cứu, tiếng cầu nguyện từ mọi nơi đau khổ phát ra.  Bồ Tát là độ thoát cho loài hữu tình, cứu thoát, giác ngộ cho tất cả các loài chúng sinh có tình cảm được vượt thoát ra khỏi khổ đau ách nạn.

Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đạt được hiệu quả Nhĩ căn viên thông nên quán xét và nghe,thấy, biết cùng tột tiếng kêu đau khổ khắp cõi thế gian, hiện ngay nơi đó để cứu độ chúng sanh được vượt thoát tất cả những hiểm nguy. Vì vậy gọi là Quan Thế Âm. Do công hạnh cứu độ tự tại nhiệm mầu đó, nên trong kinh điển còn gọi là Quán Tự Tại Bồ tát.

Quan Thế Âm Bồ Tát theo tiếng Phạn, Avalokitesvara nghĩa là Ngài nghe tiếng kêu thầm kín thiết tha từ tâm khảm chúng sanh trong thế gian mà đến cứu khổ. Đem an lạc từ bi tâm vô lượng không phân biệt đến với mọi loài, nói cách khác là tình yêu thư ơng trìu mến vô biên gấp muôn vạn lòng dạ của bà mẹ hiền ở thế gian đối với đứa con cưng, nên gọi là Từ mẫu Quán Thế Âm.


tuong-33-hoa-than-bo-tat-0016-truong-thanh

33 hình tượng hóa thân Bồ Tát bằng đá tự nhiên tại Trường Thanh l tuongphatda.com.vn

Thỉnh thượng tượng Phật đá Quan  Âm Bồ Tát tại Trường Thanh

Nếu quý vị đang có ý định thỉnh hình tượng hóa  thân Bồ Tát bằng đá thì Trường Thanh là địa chỉ mà quý vị có thể yên tâm, nhờ cậy. Tại Trường Thanh luôn hoạt động với sự tận tâm để tạo ra những pho tượng Phật chất lượng nhất. Giá tượng đá Nhất Như Quan Âm bằng đá tùy thuộc vào kích thước khác nhau nếu quý vị có thắc mắc xin hãy liên hệ với Trường Thanh để được hỗ trợ tư vấn.

Với nhiều năm kinh nghiệm chế tác và tạo mẫu tượng, Trường Thanh rất hân hạnh được giúp đỡ các Quý Sư Thầy, Sư Cô, Quý Phật Tử để tạo ra những pho tượng có giá trị nghệ thuật cao nhất như tượng Di Lặc,

 

 

 

 

Sản phẩm cùng loại
Zalo
Hotline