16 lợi ích khi tụng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát

Ngày đăng: 26/09/2021 11:42 PM

  Bồ Tát Quán Thế Âm là vị Bồ Tát được tôn kính thờ phụng nhất trong Phật Giáo Đại Thừa. Ngài đại diện cho âm thanh của từ bi và trí tuệ. Ngài là hiện thân lòng tư bi của tất cả Chư Phật. 

  Quán thế Âm chính là quán chiếu, suy xét, lắng nghe âm thanh của thế gian. Bồ Tát Quán Thế Âm với hạnh nguyện từ bi cứu khổ cứu nạn chúng sanh, khi gặp khó khăn, hiểm trở, nhất tâm niệm hồng danh Ngài, Ngài liền quán xét âm thanh đó, lập tức độ chúng sanh thoát khỏi tai ách. Chính vì vậy, khi tụng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, chúng ta sẽ có được rất nhiều nhưng lợi ích mà bài viết dưới đây sẽ giới thiệu cho bạn những lợi lạc ấy. 

  16 LỢI ÍCH KHI TỤNG NIỆM QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT:

  Không còn tánh tham

  Khi niệm hồng danh Ngài, bạn sẽ được Bồ Tát giúp nuôi dưỡng lòng trắc ẩn, sự từ bi và phát triển trí tuệ, thực hành bố thí, khiến cho tâm thức lúc  nào cũng muốn cho đi, tặng người khác chứ không còn muốn tước đoạt tài vật của ai nữa, trái tim trở nên mở rộng hơn, tình yêu thương được nuôi dưỡng.

   

  Quán thế Âm chính là quán chiếu, suy xét, lắng nghe âm thanh của thế gian | tuongphatda.com.vn

   

  Không còn sân giận

  Khi niệm hồng danh Ngài, từ bên trong chúng ta được khơi dậy tình thương, lòng từ bi và trí tuệ sâu sắc. Có từ bi chúng ta sẽ biết cách thâu shieeur người khác, biết đặt mình và hoàn cảnh của người để cảm thông mà không khơi dậy sự sân. Có trí tuệ, ta thấu hiểu được tính vô thường của cuộc đời, vạn vật tùy nhân duyên, nên dù nó đến hay mất đi tâm bạn vẫn bình an, không oán giận, ghen ghét.

  Không còn si mê

  Khi niệm hồng danh Ngài, bạn được khai mở trí tuệ thanh tịnh. hiểu thấu điều này bạn sẽ không chấp trước hay luyến ái một người hay sự vật nào đó. Bạn hoàn toàn bình an đón nhận khi duyên đến cũng như duyên đi.

  Không sợ mình bị đọa vào ba đường ác nữa

  Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, bạn sẽ không còn nỗi sợ bị đọa vào ba đường ác, vì bản thân bạn đã đoạn trừ được tam độc tham sân si, một lòng hướng thiện.

  Không còn bị những bệnh nan y

  Trong Ngũ Bách Danh có tán thán đức hiệu ngài: “Không bị chết vì bệnh ác triền thân”. Vậy nên khi bạn niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, dù bạn có bị bệnh nan y hay vô số bệnh khác đi nữa, bạn cũng sẽ khỏi. Đó là lợi lạc khi nghĩ và niệm hồng danh Ngài.

  Không còn bất cứ sự đau khổ nào nữa

  Vì trong kinh Phổ Môn đức Phật Thích Ca có dạy “Nếu có vô lượng trăm ngàn muôn ức chúng sanh chịu các khổ não, nghe đến danh hiệu Quán Thế Âm Bồ-tát đây, dốc lòng xưng niệm danh hiệu, thì tức thời Quán Thế Âm Bồ tát sẽ tìm theo tiếng kêu cứu đó mà cứu thoát.”

  Cầu con trai hay con gái gì cũng đều được toại ý

  Sanh con trai có phước đức trí tuệ, con gái thì đoan chính xinh đẹp. Trong kinh Phổ Môn ngài đã phát thệ nguyện .

  Cảm thấy yên tâm trong bất cứ hoàn cảnh nguy nan nào

  Dù bạn ở trong bất cứ hoàn cảnh nguy nan nào, bạn cũng sẽ cảm thấy yên tâm không còn chút sợ hãi nào. Vì năng lực của Bồ Tát sẽ che chở làm cho bạn cảm thấy vững lòng, do được năng lực này nên trong kinh Phổ môn có khen tặng đức hiệu ngài là “Thí Vô Úy”.

  Được phá trừ nghiệp chướng trọng tội

  Giả sử như trong đời này bạn bị nghèo thiếu, cửa nhà bất hạnh, sống trong khổ sở, bị người khinh bỉ cười chê…do các nghiệp ác đời trước chiêu cảm lấy quả báo hiện tại, nhờ vào bi nguyện độ sanh và năng lực tự tại rộng lớn của ngài, bạn sẽ không còn bị các khổ đó nữa. Vì ngài có năng lực “Phá trừ các nghiệp chướng trọng tội”.

  Được toại như sở nguyện

  Giả sử như trong đời này, vì nhu cầu sống, bạn cần cầu tiền của, nhà cửa, lợi lộc, công danh sự nghiệp v.v…bạn cũng sẽ được toại ý, vì ngài có năng lực “Làm thỏa mãn các điều mong cầu” chẳng những thỏa mãn về giàu sang, danh lợi mà ngài còn phương tiện dẫn dắt bạn tu phước, tu huệ. Vì bổn nguyện của Quán Thế Âm Bồ Tát rốt ráo là muốn cho chúng sanh được “Đại an lạc giải thoát”.

  Không còn chịu quả báo đau khổ trong các đường ác

  Bạn sẽ không còn phải chịu quả báo đau khổ trong các đường ác như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cùng các khổ sanh già bệnh chết. Vì trong kinh Phổ Môn ngài có lập thệ nguyện “Các loài trong đường dữ: Địa ngục, quỷ, súc sanh; Sanh, già bệnh chết khổ, lần đều khiến dứt hết.”

  Không sợ quỷ dữ, tà thần, tà thuật làm hại

  Bạn sẽ không lo sợ bị các ác quỷ, tà thần cùng các loại tà thuật li mị võng lưỡng làm hại; những bùa chú, độc dược cũng không thể làm thương tổn đến bạn. Vì Bồ Tát có năng lực hàng phục các thiên ma, chế ngự các ngoại đạo.

   

  Bồ Tát Quán Thế Âm là vị Bồ Tát được tôn kính thờ phụng nhất trong Phật Giáo Đại Thừa | tuongphatda.com.vn

   

  Được chư thiên và các vị thiện thần bảo vệ

  Bạn sẽ được chư thiên cùng các vị thiện thần thường ngày đêm bảo vệ bạn không cho những điều ác xâm tổn đến. Vì Bồ Tát có uy đức rất lớn, có nhiều quyến thuộc là chư thiên, thiện thần, họ sẽ vì kính phục uy đức của Bồ Tát mà đến bảo vệ bạn.

  Được sanh về trong cõi Phật mười phương

  Nếu bạn muốn sanh về bất cứ cõi Phật nào trong mười phương, bạn cũng sẽ được toại ý. Vì ngài có năng lực thần thông tự tại, bi nguyện rộng khắp, phát thệ nguyện tiếp độ tất cả chúng sanh.

  Giải oan gia thích khiết từ nhiều đời trước

  Bạn sẽ giải trừ được những oán kết từ nhiều đời trước, oán gia trái chủ kết nghiệp sẽ không còn theo báo thù bạn nữa. Vì ngài có đức hiệu “Chúng oán tất thoái tán” nghĩa là các oán thù thảy đều lui tan.

  Được công đức vô lượng

  Hoặc giả là bạn nghe đến danh hiệu ngài, thấy được thân tướng của ngài, lòng nghĩ tưởng đến ngài, công đức sẽ không luống mất, sau này nhờ đó mà bạn sẽ không bị khổ não nơi các cõi. Vì trong kinh Phổ Môn có nói: “Văn danh cập kiến thân, tâm niệm bất không quá, năng diệt chư hữu khổ”.

  Đức Bồ Tát Quán Thế Âm với bi nguyện cứu khổ cứu nạn chúng sanh sâu dày và rộng lớn. Ngài lấy việc phổ độ chúng sanh làm bản hoài, chính vì vậy, Ngài không chỉ hiện thân trong cõi Ta Bà mà còn hiện thân trong tất cả các cõi khác, kể cả địa ngục, để độ chúng sanh thoát khỏi ‘ vô sát bất hiện thân”

  Bồ Tát Quan Thế Âm một lòng hướng đến chúng sanh, hạnh nguyện vô cùng lớn lao, đầy uy lực, đại diện cho lòng từ bi của tất thảy chư Phật Bồ Tát. Vậy lẽ nào chúng ta lại không niệm hồng danh của Ngài, không nghĩ đến Ngài cơ chứ?

  Bài viết trên được Điêu khắc đá Trường Thanh sưu tầm và tổng hợp từ các nguồn Phật giáo. Với lòng thành kính hướng về Phật giáo, Quý Phật tử muốn thỉnh tượng Quán Thế Âm hay tượng Phật bằng đá về thờ tự, hãy liên hệ ngay với Trường Thanh chúng tôi theo thông tin bên dưới để được tư vấn và điêu khắc theo yêu cầu của quý khách.

   

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline