Đọc kinh dưới chân tượng đá Thích Ca Trường Thanh

Ngày đăng: 30/09/2022 11:36 AM

  Phật dạy chúng ta tu tập nhằm giúp chúng ta cởi bỏ phiền não nghiệp chướng trần lao. Khởi đầu tu Phật dạy chúng ta rằng sự tham lam, ích kỷ, sân si chính là những sự kéo ta xuống. Vì thế mà đọc Kinh Phật Chú Đại Bi để tập buông bỏ những sự vật sự việc không tốt, đọc kinh để thấy cuộc sống muôn màu muôn vẻ.

  Quý thầy của Phật giáo nguyên thủy thường thực tập pháp này suốt cả đời bằng cách đọc kinh dưới chân tượng đá điêu khắc hình Phật. Tuy nhiên buông bỏ hết mà cũng chưa xong, tất cả những việc bên ngoài không đưa vô lòng nữa, khác với người không tu đem phiền não trần lao nghiệp chướng vô lòng mình.

   

  doc-kinh-duoi-chan-tuong-da-thich-ca-truong-thanh

  Tất cả tượng Phật đá đều được nghệ nhân Trường Thanh chuyên tâm điêu khắc tỉ mỉ | tuongphatda.com.vn

   

  Đọc Kinh Phật cầu an dưới chân tượng Phật Thích Ca đá

  Kinh Phật cầu an Chú Đại Bi được rút ra từ bộ đại Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni của Phật Quán Thế Âm, gọi tắt là Chú Đại Bi. Chú Đại Bi có thảy là 84 câu, 415 chữ.

  Trong tất cả Kinh điển và Mật Chú của Phật giáo đều chia làm hai phần: Phần hiển (Phần Kinh) và Phần mật (phần câu Chú). Hai phần này được ghi chép rất rõ ràng và hiện vẫn được sử dụng cho nhiều đời sau.

  Phần hiển: Là hiển bày ra ý nghĩa và chân lý trong Kinh để hành giả tụng niệm, hoặc nghiên cứu theo đó áp dụng tu tập, thì gọi là: “Tụng Kinh minh Phật chi lý”, để hiểu biết công năng của câu kinh và câu chú thì gọi là phần hiển, có thể gọi là phần bề mặt.

  Còn phần mật của Chú Đại Bi là phần “câu Chú” từ câu chú “tâm đà la ni cho đến câu 84. Ta bà ha” phần câu Chú được đọc dưới chân tượng đá điêu khắc Phật. Đâylà phần ẩn nghĩa chỉ là phạn ngữ chỉ có chư Phật mới thấu hiểu, hoặc người tu hành có thể hiểu được hết ý nghĩa thì lúc đó đã là thành quả.

   

  doc-kinh-duoi-chan-tuong-da-thich-ca-truong-thanh

  Tất cả tượng Phật Thích Ca tại Trường Thanh đều có đường nét riêng biệt | tuongphatda.com.vn

   

  Đọc Chú Đại Bi dưới chân tượng đá điêu khắc hình Phật mang ý nghĩa sâu sắc

  Thỉnh tượng bằng đá hình Phật về nhà để việc tu tập có thể hoàn thiện hơn. Chúng sanh nào, trong một ngày đêm tụng năm biến chú, sẽ diệt trừ được tội nặng trong trăm ngàn kiếp sau.

  Quý Phật tử nào xâm tổn tài vật, thức ăn uống của thường trụ sẽ mang tội rất nặng, do nghiệp ác ngăn che. Nếu đã phạm tội ấy, cần phải đối 10 phương đạo sư sám hối, mới có thể tiêu trừ. Nay do tụng trì chú Đại Bi liền được trừ diệt. Bởi khi tụng chú Đại Bi tâm đà ra ni, có đến 10 phương đạo sư đều đến vì làm chứng minh, nên tất cả tội chướng này hết thảy đã được diệt tận.

  Chúng sanh nào tụng chú Đại Bi thì tất cả tội thập ác ngũ nghịch, bao nhiêu tội ác nghiệp nặng như thế đều được tiêu hết, duy trừ một việc: kẻ tụng đối với chú còn sanh lòng nghi. Ý nói đã nghi ngờ thì đừng tụng niệm, nhưng Đức Phật sẽ không ghi tội chúng ta vì sự sinh nghi, chúng ta có thể tin hoặc có thể không.

  Hàng trời, người nào thường thọ trì tâm chú này như tắm gội trong sông, hồ, biển cả, nếu những chúng sanh ở trong đó được nước tắm gội của người này dính vào thân thì bao nhiêu nghiệp nặng tội ác thảy đều tiêu diệt, liền được siêu sinh về tha phương Tịnh Độ, hóa sanh nơi hoa sen, không còn thọ thân thai, noãn, thấp nữa. 

  Nội dung Kinh Phật cầu bình an đọc dưới tượng đá Thích Ca 

  Chú Đại Bi chính là bài kinh được tụng mỗi ngày tại các ngôi chùa lớn nhỏ trong nước, thông thường được tụng dưới chân tượng đá Thích Ca.

  Trước khi tụng kinh chúng ta cần vệ sinh thân người cho sạch sẽ, ăn chay trai giới thì càng tốt để thể hiện sự tôn trọng của chúng ta đối với Ngài: 

  Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni

  Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da

  Nam mô a rị da

  Bà lô yết đế thước bát ra da

  Bồ Đề tát đỏa bà da

  Ma ha tát đỏa bà da

  Ma ha ca lô ni ca da

  Án

  Tát bàn ra phạt duệ

  Số đát na đát tỏa

  Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da

  Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà

  Nam mô na ra cẩn trì

  Hê rị, ma ha bàn đa sa mế

  Tát bà a tha đậu du bằng

  A thệ dựng

  Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa)

  Na ma bà dà

  Ma phạt đạt đậu đát điệt tha

  Án A bà lô hê

  Lô ca đế

  Ca ra đế

  Di hê rị

  Ma ha bồ đề tát đỏa

  Tát bà tát bà

   Ma ra ma ra

  Ma hê ma hê rị đà dựng

  Cu lô cu lô yết mông

  Độ lô đồ lô phạt xà da đế

  Ma ha phạt xà da đế

  Đà ra đà ra

  Địa rị ni

   Thất Phật ra da

  Giá ra giá ra

  Mạ mạ phạt ma ra

  Mục đế lệ

  Y hê di hê

  Thất na thất na a

  Ra sâm Phật ra xá lợi

  Phạt sa phạt sâm

  Phật ra xá da

  Hô lô hô lô ma ra

  Hô lô hô lô hê rị

  Ta ra ta ra

  Tất rị tất rị

  Tô rô tô rô

  .Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ

  Bồ đà dạ bồ đà dạ

  Di đế rị dạ

  Na ra cẩn trì

  Địa rị sắc ni na

  Bà dạ ma na

  Ta bà ha

  Tất đà dạ

  Ta bà ha

  Ma ha tất đà dạ

  Ta bà ha

  Tất đà dũ nghệ

  Thất bàn ra dạ

  Ta bà ha

  Na ra cẩn trì

  Ta bà ha

  Ma ra na ra

  Ta bà ha

  Tất ra tăng a mục khê da

  Ta bà ha

  Ta bà ma ha a tất đà dạ

  Ta bà ha

  Giả kiết ra a tất đà dạ

  Ta bà ha

  Ba đà ma kiết tất đà dạ

  Ta bà ha

  Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ

  Ta bà ha

  Ma bà rị thắng yết ra dạ

  Ta bà ha

  Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da

  Nam mô a rị da

  Bà lô kiết đế

  Thước bàn ra dạ

  Ta bà ha

   Án Tất điện đô

  Mạn đà ra

  Bạt đà gia

  Ta bà ha.

  Chúng ta cần dành thì giờ đọc kinh, sám hối, tu thiền để cắt phiền não bên ngoài, để tâm yên tĩnh, mới tiếp nhận được những pháp cao quý của Đức Phật truyền trao.

   

  doc-kinh-duoi-chan-tuong-da-thich-ca-truong-thanh

   

  doc-kinh-duoi-chan-tuong-da-thich-ca-truong-thanh

   

  doc-kinh-duoi-chan-tuong-da-thich-ca-truong-thanh

   

  doc-kinh-duoi-chan-tuong-da-thich-ca-truong-thanh

   

  doc-kinh-duoi-chan-tuong-da-thich-ca-truong-thanh

   

  doc-kinh-duoi-chan-tuong-da-thich-ca-truong-thanh

   

  doc-kinh-duoi-chan-tuong-da-thich-ca-truong-thanh

   

  doc-kinh-duoi-chan-tuong-da-thich-ca-truong-thanh

  Trường Thanh - Cung cấp tượng bằng đá tự nhiên chất lượng cao

  Giá tượng đá non nước tại Trường Thanh đã được trừ bỏ đi nhiều chi phí không cần thiết nên giá đã giảm đi rất nhiều. Bởi chính Trường Thanh mong muốn cung cấp cho thị trường cụ thể hơn là các vị Phật tử, các vị sư những bức tượng Phật đá chất lượng, giá thành phù hợp. 

  Những bức tượng Phật Thích Ca đá tại Trường Thanh được các nghệ nhân điêu khắc hoàn thiện tỉ mỉ từng chi tiết, bề mặt tượng láng mịn, những đường nét khắc họa rõ ràng được biểu hiện của tượng hy vọng đáp ứng được yêu cầu của quý khách hàng thân thiết. 

  Quý Phật tử, quý khách hàng có mong muốn thỉnh tượng Phật thì hãy đến Trường Thanh ngay nhé!

   

  footer-tuong-phat-da-truong-thanh

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline