Ý nghĩa Kinh Pháp Hoa đối với người tu hành

Ngày đăng: 07/09/2022 05:13 PM

  Không phải tự nhiên mà Kinh Pháp Hoa được xếp vào hàng “Vua trong các Kinh”. Kinh Phật cầu bình an Pháp Hoa được biết đến rằng thuộc giáo nghĩa tối thượng thừa mà Đức Phật nói ra để đưa hàng đệ tử đến Nhất thừa đạo, chứng quả vị Phật thừa.

  Phật dạy chúng sanh rằng người trì Kinh Pháp Hoa, ví như người đào giếng trên cao nguyên, là việc làm vô cùng khó khăn, cao nguyên ví như đồng hoang sinh tử. Mỗi năm một lần Kinh Pháp Hoa sẽ được tụng niệm dưới chân những bức tượng đá điêu khắc cực kỳ lộng lẫy ở các ngôi chùa lớn đến nhỏ, thậm chí đến các gia đình bình thường trong nước Việt Nam. tượng quan âm đep nhất 2024 tại đây:

   

  y-nghia-kinh-phap-hoa-doi-voi-nguoi-tu-hanh

  Tượng Mẹ Quan Âm được điêu khắc tỉ mỉ tại Trường Thanh | tuongphatda.com.vn

   

  Ý nghĩa Kinh Pháp Hoa khi được tụng dưới chân tượng đá Quan Âm Bồ Tát

  Tụng Kinh Pháp Hoa là để khai hóa, chỉ cho mọi người thấy rõ, mỗi người là một hoa sen, mặc dù bản chất của nó là thơm nhưng vẫn ở trong mùi bùn. Hoa sen tuy ở trong bùn mà không dính mùi bùn ngược lại còn mang hương thơm dâng hiến cho đời. Kinh Pháp Hoa được tụng dưới chân tượng đá Quan Thế Âm Bồ Tát.

  Tụng Kinh Pháp Hoa có hai cái lợi là lợi về tinh thần và lợi về vật chất. Nhưng hầu như người ta hay nhìn vào cái lợi vật chất là chủ yếu, nghĩa là làm sao kiếm cho ra nhiều tiền nhiều của, nhiều danh lợi. Còn về tinh thần thì cái gì không thấy và không nắm được thì không cho là có lợi. Tuy nhiên cái lợi vật chất cũng quý, nhưng cái lợi tinh thần mới là cao quý hơn hết.

  Tương lai mai sau nhờ nghiệp báo tốt này, nhờ cái thắng duyên đó mà chúng ta cùng được vào trong các cảnh giới hoan hỷ. Được như vậy, tất cả chúng ta mới thấy rõ được cái ân đức của các vị Phật như hình tượng Phật Quan Âm Bồ Tát lớn lao lắm, chứ không phải là chuyện bình thường. Mặc dầu có đôi lúc chúng ta cầu xin Phật chuyện này chuyện khác, điều đó là chính đáng, nhưng chính đáng hơn hết là thấm nhuần theo đạo lý Giác ngộ của Ngài, để giác ngộ tự lòng mình và giác ngộ cho người khác đó là điều hạnh phúc lớn lao cho tất cả chúng ta.

   

  y-nghia-kinh-phap-hoa-doi-voi-nguoi-tu-hanh

  Tượng đá non nước được điêu khắc hoàn thiện tại Trường Thanh | tuongphatda.com.vn

   

  Cách tụng Kinh Pháp Hoa như thế nào? 

  Kinh Phật Pháp Hoa thường được tụng dưới chân tượng Mẹ Quan Âm đá, trước khi tụng các vị Phật tử phải tắm rửa sạch sẽ, đánh răng súc miệng, sẽ rất tốt nếu ăn chay và trai giới. Bàn thờ Mẹ Quan Âm phải luôn sạch sẽ, đầy đủ đồ cúng, hương quả. Kinh Pháp Hoa có nội dung như sau: 

  SÁM PHÁP HOA

  Một lòng niệm Phật Di Đà

  Tây phương Cực Lạc nở hoa sen vàng

  Công danh phú quý không màng

  Liên Trì hải hội tìm đàng quy y

  Từ rày quyết bỏ sân si

  Tu theo Phật đạo còn gì vui hơn

  Quyết lòng tìm đến Linh Sơn

  Cầu xin chư Phật hiện thân độ đời

  Niêm hoa vi tiếu tuyệt vời

  Thần Quang đoạn tý rạng ngời Thiền tông

  Huệ Năng thừa tự Mai Lâm

  Giác Hoàng Điều Ngự lại tầm Phù Vân

  Con nay hạnh ngộ Thiền nhân

  Huệ Đăng- Thanh Kế hiện thân Phật Đà

  Tùy duyên độ chúng Ta bà

  Pháp Hoa Thiền giáo thật là chân tông

  Tu hành cần phải dụng công

  Lục căn thanh tịnh Lục thông hiển bày

  Cầu xin Bồ tát các Ngài

  Pháp Hoa kinh Phật tuyên bày muôn phương

  Quan Âm, Thế Chí dẫn đường

  Văn Thù khai thị, Dược Vương cứu đời

  Nguyệt Quang, Di Lặc tuyệt vời

  Phổ Hiền mười hạnh rạng ngời Tâm tông

  Quyết lòng độ tận chúng sanh

  Tam đồ bát nạn trở thành Lạc bang

  Cầu xin Bồ tát Kim Cang

  Tồi tà phụ chánh khai đàn Pháp Hoa

  Cầu xin Đại tướng Dược Xoa

  Đừng cho tà giáo ác ma đến gần

  Cầu xin Thổ địa Sơn thần

  Bà con quyến thuộc xa gần tin theo

  Cầu xin Thích tử Tỳ kheo

  Giữ tâm trong sạch tu theo Phật Đà

  Cầu xin tất cả mọi nhà

  Ăn chay niệm Phật lên tòa Như Lai

  Cầu xin quá khứ vị lai

  Ba đời chư Phật hiện ngay thân vàng

  Con nay mắt thấy rõ ràng

  Quyết lòng tu niệm chẳng màng lợi danh

  Cầu cho những cuộc chiến tranh

  Bỏ ngay tánh ác niệm danh Di Đà

  Cầu cho những kẻ tâm tà

  Chưa vào địa ngục nhận ra sai lầm

  Cầu cho khắp chốn tòng lâm

  Nơi nào cũng có Thánh Tăng trụ trì

  Cầu cho địa ngục A Tỳ

  Biến thành thất bảo Liên Trì Tây phương

  Cầu cho Hộ pháp Thần dương

  Đủ đầy năm phước cúng dường Tam Tôn

  Cầu cho tất cả Thiền môn

  Như Lai, Bồ tát nhiều hơn Tăng phàm

  Cầu cho khắp chốn già lam

  Tăng Ni, Phật tử chẳng tham sang giàu

  Cầu cho đất nước đồng bào

  An cư lạc nghiệp dạt dào tình thương

  Cầu cho tất cả mười phương

  Trở thành Cực Lạc thiên đường trần gian.

  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT (3 lần)

  HỒI HƯỚNG

  Nguyện đem công đức này

  Hướng về khắp tất cả

  Đệ tử và chúng sanh

  Đều trọn thành Phật đạo.

   

  PHỤC NGUYỆN

  NAM MÔ PHÁP HOA HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT

  Kính nguyện : Từ bi vô lượng, phước trí vô biên, hạnh giải châu viên, xa rời trần cấu. Không ưa tranh đấu, chẳng thích hơn thua, bỏ tánh nô đùa, chuyên tâm tu Thiền quán. Lấy huệ nhựt phá trừ hôn ám, mượn đại bi tẩy sạch tham sân, biến nhục thể thành Pháp thân, mượn Ta bà làm Tịnh độ. Ra tay cứu khổ, phương tiện độ đời, khắp cả mọi nơi, đồng về cõi Phật.mẫu tượng đẹp của năm 2024 tại đây:tuong-quan-am

   

   

  y-nghia-kinh-phap-hoa-doi-voi-nguoi-tu-hanh

  Trường Thanh nơi cung cấp tượng đá mỹ nghệ với nhiều hình dáng khác nhau | tuongphatda.com.vn

   

  TAM QUY

  Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng (1 lạy)

  Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh , thấu rõ kinh tạng , trí huệ như biển. ( 1 lạy)

  Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, tất cả không ngại .(1 lạy)

  những mẫu tượng quan âm đẹp nhất 2024:https://tuongphatda.com.vn/tuong-quan-am

  PHÁP HOA THỦ HỘ THẦN CHÚ

  Thần chú PHỔ HIỀN

  Ađanđê đanđapàti, Đanđavatàni, Đanđacùxalê, Đanđaxùđari, Đari, xùđarapàti, Butđapasỳani, Đaràni, Avatàni, Samvatàni, Sangapàrisìtê, Sanganìgatàni, Đạcmapàri sìtê, Sacva Satva, Rutacô salỳa, Nugatê Sima Viriđìtê.

  Thần chú DƯỢC VƯƠNG

  Aniê maniê manê màmanê , kittê càritê samê , samitàvi Santê Muttê ,

  Múttatàmê, Samê Avisamê, Samasamê Gadê, Sadê, Asìnê Săntêsani,Đaràni, Alôkabàsê, Racha, Vêsàni, Niđìni Abyantaravisìtê, Utcùlê Mutkùlê, Asàdê, Paràđê, Sucănsi, Asamasamê,Butđavì Lôkìtê Đacma Pàrisìtê,Sanganìgôsàni, Nìgô sàni, Bada Bada Sôđàni, Mantrê Mantra Sadàtê, Ruta Côsalìê, Asàdê Asavanatàda Vacùlê, Valồđa Amanyantàya.

  Thần chú DŨNG THÍ

  Valê Mahavalê, Útkê, Mutkê Ađê Ađavàti, Trichê, Tricha Vàti, Ichìni,

  Vichìni, Kichìni Tritti, Tricha Vàti Xoaha. 

  Thần chú TỲ SA MÔN THIÊN VƯƠNG

  Áttê Náttê Vanáttê Anađê, Nađi Cùnađi Xoaha.

  Thần chú TRÌ QUỐC THIÊN VƯƠNG

  Aganê Ganê Gôri Ganđàri, Kanđàli Matăngi Bùcasi Sanculê Rùxaly Xoaha.

  Thần chú LA SÁT

  Ichìmê Ichìmê Ichìmê Ichìmê Ichìmê, Nìmê Nìmê Nìmê Nìmê Nìmê, Rùhê Rùhê Rùhê Rùhê Rùhê, Stùhê Stùhê Stùhê Stùhê Stùhê Xoaha.

  Tất cả muôn loài đến nghe kinh,

  Quyết lòng bỏ vọng để cầu chơn,

  Cùng nhau giữ pháp cho còn mãi,

  Chẳng phụ lời vàng của Thích Tôn.

  Làm cho lợi ích chốn Nhơn Thiên,

  Muốn bỏ trần gian nỗi ưu phiền,

  Nương theo diệu nghĩa mà tu tập,

  Khi mãn duyên phàm được lên Tiên.

  Hoặc về cõi Phật ngự đài sen,

  Nghiệp chướng nhiều đời bỗng lắng yên,

  Trần duyên thuận nghịch tâm không thiết,

  Liễu ngộ Pháp Hoa chứng đạo Thuyền.

  Tâm từ mở rộng đến vô biên,

  Tướng hảo quang minh tự trang nghiêm,

  Mọi loài trông thấy lòng thanh thản,

  Diệu quả Bồ đề thể tịch nhiên.

  NAM MÔ HỘ PHÁP CHƯ THIÊN BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

  Chí tâm đảnh lễ :

  NAM MÔ

  TỐI THƯỢNG THỪA

  VIÊN GIÁO

  DIỆU PHÁP LIÊN HOA KINH

  PHÁP HOA

  HỘI THƯỢNG PHẬT

  BỒ TÁT

  (3 lần)

   

  y-nghia-kinh-phap-hoa-doi-voi-nguoi-tu-hanh

  y-nghia-kinh-phap-hoa-doi-voi-nguoi-tu-hanh

  y-nghia-kinh-phap-hoa-doi-voi-nguoi-tu-hanh

  y-nghia-kinh-phap-hoa-doi-voi-nguoi-tu-hanh

  y-nghia-kinh-phap-hoa-doi-voi-nguoi-tu-hanh

  y-nghia-kinh-phap-hoa-doi-voi-nguoi-tu-hanh

  y-nghia-kinh-phap-hoa-doi-voi-nguoi-tu-hanh

   

  Nơi nào cung cấp tượng đá Quan Thế Âm Bồ Tát chất lượng cao?

  Cơ sở điêu khắc đá Trường Thanh hân hạnh cung cấp nhiều mẫu tượng đá Quan Âm Bồ Tát trên toàn quốc. Với những kích thước và hình dáng khác nhau, chúng tôi luôn tạo ra những giá trị to lớn cho Phật giáo. 

  Đa số khách hàng có nhu cầu thỉnh tượng Phật bằng đá đều có yêu cầu rất cao về sự tỉ mỉ đến từng chi tiết. Với đội ngũ thợ trên 10 năm kinh nghiệm trong nghề, chúng tôi có thể hoàn thành mọi đơn hàng đúng thời hạn mà khách hàng đưa ra. 

  Xưởng điêu khắc tượng đá non nước Trường Thanh được tin tưởng là đơn vị có dịch vụ uy tín nhất, đội thợ nhiều kinh nghiệm nhất và dịch vụ chăm sóc khách 

  footer-tuong-phat-da-truong-thanh

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline